Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ TÍCH HỢP CÔNG NGHỆ D&L

Địa chỉ: Tầng 4, văn phòng Nhật Lâm - 34 Hoàng Cầu Mới - Đống Đa - Hà Nội

Website: www.dlcorp.com.vn

Email: support@dlcorp.com.vn , support@koha.vn

Điện thoại: (+84-24) 66552836 Fax: (+84-24) 37678812