Hoàn thành tính năng " Đếm lượt bạn đọc" trên phần mềm Koha

Công ty Cổ phần Tư vấn và Tích hợp Công nghệ D&L và Nhóm Koha Việt Nam xin trân trọng thông báo hoàn thành tính năng đếm lượt bạn đọc trên phần mềm Koha

Công ty Cổ phần Tư vấn và Tích hợp Công nghệ D&L và Nhóm Koha Việt Nam xin trân trọng thông báo

Nhằm hỗ trợ thư viện thống kê tình hình sử dụng thư viện, nhất là đối với mô hình thư viện mở. Sau một thời gian nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm, nhóm Koha Việt Nam của công ty D&L đã hoàn thành tùy biến thêm tính năng “ Đếm lượt bạn đọc” trên phần mềm quản trị thư viện tích hợp Koha. Tính năng này hỗ trợ thư viện thống kê và kiểm soát việc sử dụng thư viện của bạn đọc. Module đếm lượt bạn đọc có các tính năng chính sau:

  • Kiểm soát việc đến và rời thư viện của bạn đọc. Thời gian bạn đọc đến thư viện, rời thư viện, các thông tin thủ thư tiếp nhận sẽ được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu
  • Hỗ trợ thư viện kiểm soát thông tin của bạn đọc: họ tên, số thẻ, trạng thái tài khoản, tài liệu bạn đọc đang mượn quá hạn, số tiền phạt bạn đọc đang mượn được hiển thị đầy đủ tới thủ thư
  • Thống kê số lượt bạn đọc ra vào thư viện theo ngày, tháng, năm hoặc theo khoảng thời gian bất kỳ. Thống kê khoảng thời gian bạn đọc đến thư viện nhiều nhất.

Hiện nay trên trang demo Koha đã được công ty D&L  cập nhật tính năng “Đếm lượt bạn đọc”. Để trải nghiệm với tính năng này quý thư viện có thể thể truy cập theo địa chỉ:

 

Nhóm Koha Việt Nam của công ty D&L xin trân trọng thông báo !